Tâm thế chim đại bàng và 7 nguyên tắc sống cần học tập

Tâm thế chim đại bàng và 7 nguyên tắc sống cần học tập

Có một chủng vân tay được gọi là Đại bàng, bởi lẽ những người có chủng vân tay này có đủ mọi tố chất của một Đại bàng chính hiệu. Hãy cùng xem thử Nguyên tắc sống nào áp dụng cho những Đại bàng này. Đại Bàng gây ấn tượng không phải bởi ánh mắt, đôi cánh rộng mạnh mẽ...
Cấu trúc của hai bán cầu não

Cấu trúc của hai bán cầu não

Sigmund Freud là nhà phân tâm học, tâm lý học, thần kinh học…và còn nhiều chức vụ khác, là người đưa ra thuyết tảng băng tâm trí của tư duy con người. Freud cũng là người đưa ra thuật ngữ “ cái tôi” để chỉ sự hiện diện của “sức mạnh ngoại hiện” mà chúng ta có thể nhìn...
Sinh trắc học dấu vân tay là gì?

Sinh trắc học dấu vân tay là gì?

SINH TRẮC HỌC LÀ CÔNG CỤ KIỂM TRA CÁ NHÂN HỮU HIỆU CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ Công nghệ sinh trắc học (Biometric) là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý hoặc các mẫu hành vi, đặc điểm sinh học đặc trưng như dấu vân tay, mống mắt, giọng nói, khuân mặt, dáng đi…để...