Blog

Humano

Tập hợp các bài viết Humano chia sẻ về Sinh trắc vân tay

Làm sao để bán hàng cho từng dấu vân tay?

Làm sao để bán hàng cho từng dấu vân tay?

Thông qua công cụ Sinh trắc học dấu vân tay bạn sẽ dễ dàng “chạm” đến khách hàng của mình hơn. Không có khách hàng nào là giống khách hàng nào, do đó cần có phương pháp tiếp cận phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Làm sao để bán hàng cho từng dấu vân tay?

Thông qua công cụ Sinh trắc học dấu vân tay bạn sẽ dễ dàng “chạm” đến khách hàng của mình hơn. Không có khách hàng nào là giống khách hàng nào, do đó cần có phương pháp tiếp cận phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Những dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng CHỮA LÀNH

Sức Mạnh của một người chữa lành không phải được bắt nguồn từ một khả năng đặc biệt nào đó, mà từ việc duy trì lòng can đảm và sự hiểu biết để thể hiện và biểu lộ năng lực chữa lành từ vũ trụ mà mỗi một người đều sở hữu một cách tự nhiên