1900 9421 cskh@humano.vn
Tâm thế chim đại bàng và 7 nguyên tắc sống cần học tập

Tâm thế chim đại bàng và 7 nguyên tắc sống cần học tập

Có một chủng vân tay được gọi là Đại bàng, bởi lẽ những người có chủng vân tay này có đủ mọi tố chất của một Đại bàng chính hiệu. Hãy cùng xem thử Nguyên tắc sống nào áp dụng cho những Đại bàng này. Đại Bàng gây ấn tượng không phải bởi ánh mắt, đôi cánh rộng mạnh mẽ...