Công nghệ Sinh trắc học dấu vân tay mới nhất hiện nay hoạt động như thế nào?

Dematoglyphics là một ngành khoa học dựa trên nền tảng các ngành:

  • Hình thái học nghiên cứu hình dạng, cấu trúc các bộ phận ngoài cơ thể, trong đó có vân tay.
  • Khoa học thần kinhlà một ngành khoa học về hệ thần kinh, nghiên cứu về cấu trúc, chức năng, lịch sử tiến hóa, phát triển, di truyền học, hóa sinh, tâm lý học, dược lý học, khoa học thần kinh thông tin.

Tổ chức nghiên cứu bộ não quốc tế (International Brain Research Organization) được thành lập năm 1960, Viện bộ não và hành vi châu Âu (European Brain and Behaviour Society) được thành lập năm 1968, Viện khoa học thần kinh (Society for Neuroscience) thành lập năm 1969, nhưng việc nghiên cứu về thần kinh của con người đã có từ thời Ai Cập cổ đại.

Và các nhà khoa học đã nghiên cứu, tìm ra mối liên hệ giữa những bộ phân bên ngoài cơ thể với bộ não con người. Ngành sinh trắc học vân tay Dematoglyphics là ngành khoa học nghiên cứu sự tương quan mật thiết giữa vân tay và não bộ. Công nghệ sinh trắc học dấu vân tay đều dựa trên những nền tảng kiến thức chung của ngành Dematoglyphics.

Hiện nay, Humano hợp tác trực tiếp với Dermatech nâng tầm công nghệ sinh trắc tại Việt Nam, dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo, mạng nơ-ron nhân tạo, logic mờ, giải thuật di truyền.

  • Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (tiếng Anh: artificial intelligence hay machine intelligence, thường được viết tắt là Ai) dùng để nói đến các máy tính có trí tuệ như con người. Trí thông minh nhân tạo liên quan đến cách cư xử, sự học hỏi và khả năng thích ứng thông minh của máy móc. Trí thông minh nhân tạo đã trở thành một môn học, với mục đích chính là cung cấp lời giải cho các vấn đề của cuộc sống thực tế.Công nghệ của Humano sử dụng trí tuệ nhân tạo phân tích vân tay cho khách hàng. Dấu vân tay sau khi gửi về được xử lý, phân tích  dựa trên big data của siêu máy tính đặt ở máy chủ Hoa Kỳ. Khác với công nghệ cũ phân tích vân tay trên một phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân.
  • Mạng nơ-ron nhân tạo hay thường gọi ngắn gọn là mạng nơ-ron là một mô hình toán học hay mô hình tính toán được xây dựng dựa trên các mạng nơ-ron sinh học. Nó gồm có một nhóm các nơ-ron nhân tạo nối với nhau, và xử lý thông tin bằng cách truyền theo các kết nối và tính giá trị mới tại các nơ-ron. Trong nhiều trường hợp, mạng nơ-ron nhân tạo là một hệ thống thích ứng (adaptive system) tự thay đổi cấu trúc của mình dựa trên các thông tin bên ngoài hay bên trong chảy qua mạng trong quá trình học.
  • Công nghệ Lôgic mờ (tiếng Anh: Fuzzy logic) được phát triển từ lý thuyết tập mờ để thực hiện lập luận một cách xấp xỉ thay vì lập luận chính xác theo lôgic vị từ cổ điển. Lôgic mờ có thể được coi là mặt ứng dụng của lý thuyết tập mờ để xử lý các giá trị trong thế giới thực cho các bài toán phức tạp (Klir 1997).Công nghệ Humano nhờ ứng dụng Fuzzy logic nên sẽ phân tích được mối tương quan giữa vân tay và não bộ. Nếu chỉ sử dụng các thuật toán dạng phương trình đơn giản thì việc tìm ra mối tương quan này chưa thật sự khoa học. Vân tay là một đơn vị tính riêng, tế bào thần kinh não bộ là một đơn vị tính riêng. Không thể thực hiện phép toán đơn giản như các công nghệ thông thường . Đó chính là một điểm khác biệt nữa giữa công nghệ Humano với các công nghệ khác trên thị trường.
  • Giải thuật di truyền (GAs) là một kỹ thuật của khoa học máy tính nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp cho các bài toán tối ưu tổ hợp (combinatorial optimization), là một phân ngành của giải thuật tiến hóa, vận dụng các nguyên lý của tiến hóa như: di truyền, đột biến, chọn lọc tự nhiên, và trao đổi chéo.GAs sử dụng ngôn ngữ máy tính để mô phỏng quá trình tiến hoá của một tập hợp những đại diện trừu tượng (gọi là những nhiễm sắc thể), của các giải pháp có thể (gọi là những cá thể) cho bài toán tối ưu hóa vấn đề. Tập hợp này sẽ tiến triển theo hướng chọn lọc những giải pháp tốt hơn. GAs cũng như các thuật toán tiến hoá, đều được hình thành dựa trên một quan niệm được coi là một tiên đề phù hợp với thực tế khách quan. Đó là quan niệm “Quá trình tiến hoá tự nhiên là quá trình hoàn hảo nhất, hợp lý nhất và tự nó đã mang tính tối ưu”. Quá trình tiến hoá thể hiện tính tối ưu ở chỗ thế hệ sau bao giờ cũng tốt hơn thế hệ trước.Ngày nay, GAs càng trở nên quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực tối ưu hoá, một lĩnh vực có nhiều bài toán thú vị, được ứng dụng nhiều trong thực tiễn nhưng thường khó và chưa có phương pháp hiệu quả để giải quyết.Với giải thuật di truyền GAs thì các phương tình tính toán trong công nghệ Humano đều được thử nghiệm trên diện rộng, đảm bảo sự chính xác nhất trước khi xuất kết quả cho khách hàng. Nó giống như là một phòng thí nghiệm với hàng ngàn mẫu thử để chọn ra cái tốt nhất trước khi đem ra phục vụ cho khách hàng.