Khám phá 9 loại hình thông minh của bạn? 

Khám phá 9 loại hình thông minh của bạn? 

Có lẽ thuật ngữ IQ – chỉ số thông minh đã quá phổ biến với tất cả mọi người. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi nhỏ xíu của một tảng băng rất lớn về trí tuệ con người. IQ chỉ đại diện cho khả năng xử lý logic của một cá thể. Bên cạnh IQ, một con người còn rất nhiều...
Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh Gardner ?

Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh Gardner ?

Trong học thuyết trí thông minh đa dạng, Gardner đã thiết lập được các yêu cầu cần thiết đặc trưng mà mỗi loại trí thông minh phải đạt được để có đủ điều kiện xác định đó là một loại trí thông minh. Sau đây là 4 trong số các tiêu chuẩn ấy: Đặc điểm 1: Mỗi trí thông...