Đặc tính tiềm thức

BA MỨC ĐỘ CỦA ĐỜI SỐNG TINH THẦN Ý Thức: chỉ chiếm 10% tư duy cũng như năng lực của bạn Tiềm thức Vô Thức Ý thức: Khả năng xử lý hạn chế Trí nhớ ngắn hạn (khoảng 20s) Khả năng xử lý 1 đến 3 sự việc cùng một lúc. Sự thôi thúc có khả năng di chuyển với vận tốc 200 đến...